Що таке стратегія вилучення (FIFO, LIFO та FEFO)?
Загальний огляд та налаштування

Загальний огляд

Стратегії вилучення, як правило, полягають у комплектуванні найкращих товарів для оптимізації відстані для працівника, для цілей контролю якості або через причину закінчення терміну дії продукції.


Коли треба зробити переміщення товару, Odoo знайде доступні товари, які можуть бути призначені для доставки. Те, як Odoo призначає ці товари, залежить від стратегії вилучення, яка визначена у категорії товару або в місцезнаходженні.

Налаштування

У програмі Склад перейдіть до Налаштування ‣ Налаштування:

Odoo CMS - a big picture
Odoo CMS - a big picture

Перевірте Відстежувати партії або серійні номери, Керувати кількома місцезнаходженнми на складі та Розширені маршрутизації товарів за правилами, а потім натисніть кнопку Застосувати.


Потім відкрийте Налаштування ‣ Місцезнаходження та відкрийте місцезнаходження, на якому ви хочете застосувати стратегію вилучення.

Odoo CMS - a big picture

Види стратегії видалення

FIFO (First In First Out)

Стратегія FIFO передбачає, що товари, які спочатку були запаковані, спершу перенесуть. Компанії повинні використовувати метод FIFO, якщо вони продають швидкопсувні товари. Компанії, що продають товари із відносно коротким циклом попиту, такими як одяг, також можуть вибрати FIFO, щоби вони не застрягли із застарілими стилями на складі.


Перейдіть до Складу ‣ Налаштування ‣ Місцезнаходження, відкрийте місцезнаходження складу та встановіть стратегію вилучення FIFO.


Давайте розглянемо один з прикладів стратегії вилучення FIFO. На вашому складі (WH/Stock) розташовано 3 штуки iPod 32 Гб.


Ви можете знайти деталі доступних запасів у звіті про товарну оцінку.

Odoo CMS - a big picture

Створіть одне замовлення на продаж 25 одиниць iPod 32 Гб і підтвердіть його.


Ви можете бачити у вихідному товарі відвантаження, що Ipod 32 Гб призначено з найстарішої партії, використовуючи стратегію вилучення FIFO.

Odoo CMS - a big picture

LIFO (Last In First Out)

У цьому управлінні складом, товари, які вносяться в останню чергу, рухаються першими. LIFO використовується у випадку товарів, які не мають терміну зберігання.


Перейдіть до Складу ‣ Налаштування ‣ Місцезнаходження, відкрийте місцезнаходження складу та встановіть стратегію вилучення LIFO.


У нашому прикладі, давайте перевіримо поточний доступний запас Ipod 32 Гб на місцезнаходженні WH/Stock.

Odoo CMS - a big picture

Створіть замовлення на продаж з 10 одиниць Ipod 32 Гб.


У вихідному товарі відвантаження ви можете побачити, що Ipod 32 Гб призначено новим партіям, використовуючи стратегію вилучення LIFO.

Odoo CMS - a big picture

FEFO (First Expiry First Out)

В управлінні складом FEFO товари відправляються зі складу відповідно до їх терміну придатності.


Перейдіть до Складу ‣ Налаштування ‣ Налаштування. Перевірте опцію Визначити дату закінчення на серійних номерах. Потім натисніть Застосувати, щоби зберегти зміни.

Odoo CMS - a big picture

Це дозволить вам встановити чотири терміни закінчення для кожної партії чи серійного номера: найкраще до дати закінчення, дати закінчення терміну, дати попередження та дати вилучення. Ці дати можуть бути встановлені з Управління складом ‣ Серійні номери/партії.

Odoo CMS - a big picture
  • Найкраще до дати закінчення: це дата, коли товари з цим серійним номером/партією починають псуватися, але ще не є небезпечним.

  • Дата закінчення терміну придатності: це дата, коли товари з цим серійним номером/партією можуть стати небезпечними і не повинні споживатися.

  • Дата вилучення: це дата, коли товари з цим серійним номером/партією повинні бути вилучені зі складу. Використовуючи товари стратегії вилучення FEFO, вибираються замовлення на доставку за цією датою.

  • Дата сповіщення: це дата, коли слід надсилати сповіщення про товари з цим серійним номером/партією.

Партії будуть комплектуватися на основі дати їх вилучення, починаючи з самого початку. Партії без дати вилучення, будуть скомплектовані після партій з датами вилучення.


Усі дати, крім дати вилучення, призначені лише для інформаційних цілей та звітності. Партії, в яких минули будь-які або всі вказані терміни дії, можуть все ще бути скомплектовані для замовлень на доставку, і жодні сповіщення не надсилатимуться, коли партії передаватимуть дату сповіщення.


Дати закінчення терміну дії партій також можуть бути встановлені автоматично, коли товари надходять на склад. Після введення дат закінчення терміну дії серійних номерів на вкладці складської форми товару стануть доступні чотири нових поля: термін дії товару, час використання товару, час вилучення товару та час сповіщення товару. Коли ціле число вводиться в одне з цих полів, дата закінчення партії/серійного номеру відповідного товару буде встановлена ​​на дату створення партії/серійного номеру плюс кількість днів, вказаних у полі збільшення часу. Якщо поле збільшення часу встановлено на нуль, то дата закінчення партії/серійного номеру повинна бути визначена вручну після створення партії.


Кожне з цих полів збільшення часу використовується для створення одного з полів закінчення терміну дії партій наступним чином:

Час використання товару -> найкраще до дати

Час вилучення товару -> Дата вилучення

Час дії товару -> Дата закінчення терміну приатності

Час сповіщення про товар -> Дата сповіщення


Щоби встановити стратегію вилучення за місцем знаходження, перейдіть до розділу Налаштування ‣ Місцезнаходження та оберіть FEFO.

Odoo CMS - a big picture

Приведемо приклад: на складі WH/Stock доступні 3 морозива: LOT0001, LOT0002, LOT0003 з різним терміном дії.


Партія/Серійний номерТоварТермін придатності

LOT0001

Морозиво

08/20/2015

LOT0002

Морозиво

08/10/2015

LOT0003

Морозиво

08/15/2015

Ми створимо замовлення на продаж з 15 кг морозива та підтвердимо його.


Вихідне відвантаження, пов'язане із замовленням на продаж, зробить перехід на основі стратегії вилучення FEFO.


З LOT0002 буде потрібно 10 кг, а LOT0003 - 5 кг на основі дат вилучення.

Odoo CMS - a big picture
Увійти залишити коментар
Що таке стратегія викладки товару?
Налаштування стратегії в Odoo