Як створити специфікацію в Odoo?
Робота з модулем виробництва

Специфікація - це документ, який описує компоненти товару, кількість кожного компонента та процес, необхідний для виготовлення товару, включаючи маршрутизацію та окремі етапи.


В Odoo кожен продукт може мати кілька специфікацій, пов'язаних з ним, але специфікацію можна пов'язати лише з одним продуктом. Одна специфікація може описати кілька варіантів того самого продукту.

Налаштування базової специфікації

Якщо ви вирішите керувати своїми виробничими операціями лише за допомогою виробничих замовлень, ви визначите основні специфікації без маршрутів.


Перед створенням першої специфікації вам доведеться створити продукт і, принаймні, один компонент (компоненти вважаються продуктами в Odoo). Ви можете зробити це за допомогою Основних даних ‣ Товари або на льоту з відповідних полів у формі BoM. Перегляньте документацію розділу Склад, щоби дізнатися більше про налаштування товарів. Створивши продукт та, принаймні, один компонент, виберіть їх у відповідних спадних меню, щоби додати їх до вашої специфікації. Нова специфікація може бути створена за допомогою Основних даних ‣ Специфікації або за допомогою кнопки у верхній частині форми продукту.


Під вкладкою Різне ви можете заповнити додаткові поля. Послідовність визначає порядок, в якому ваші BoM будуть обрані для виробничих замовлень, причому нижчі номери мають більш високий пріоритет. Версія дозволяє вам відстежувати зміни у вашій специфікації з плином часу.

Додавання маршрутизації до BoM

Маршрут визначає серію операцій, необхідних для виготовлення продукту та робочого центру, на якому виконується кожна операція. Маршрутизація може бути додана до декількох специфікацій, хоча BoM може мати тільки одну маршрутизацію. Щоб отримати додаткові відомості про налаштування маршрутів, перегляньте розділ про маршрути.


Після ввімкнення маршрутів з Налаштування ‣ Налаштування ви зможете додавати маршрутизацію до специфікації, вибравши маршрут з випадаючого списку або створивши його на льоту.


Ви можете визначити робочу операцію або крок, при якому кожен компонент споживається, використовуючи поле, Споживане в операції на вкладці Компоненти. Аналогічним чином, ви можете визначити операцію, при якій продукт буде виготовлений під вкладкою Різне, за допомогою поля, створеного під час операції. Якщо це поле залишилося порожнім, продукти будуть споживатися/виготовлятися під час остаточної операції в маршрутизації.

Odoo CMS - a big picture

Додавання побічних товарів до специфікації

В Odoo побічним продуктом є будь-який товар, вироблений BoM, на додаток до основного продукту.


Щоб додати побічні продукти до BoM, вам спочатку потрібно буде ввімкнути їх у Налаштування ‣ Налаштування.

Odoo CMS - a big picture

Після включення побічних продуктів ви можете додати їх до своєї спеціалізації під вкладкою Побічні продукти специфікації. Ви можете додати будь-який продукт або продукти як побічні продукти. Похідні продукти виробляються на одному етапі маршрутизації як основний продукт BoM.

Odoo CMS - a big picture

Налаштування BoM для продукту з напівфабрикату

Напівфабрикат - виготовлений продукт, який призначений для використання як компонент іншого виготовленого продукту. Ви можете використати напівфабрикати для спрощення складного BoM, щоби більш точно відобразити ваш виробничий процес, або використовувати такий самий напівфабрикат у декількох специфікаціях. BoM, який використовує підрозділи, часто називають багаторівневою специфікацією.


Багатоступеневі специфікації в Odoo виконуються шляхом створення специфікації і напівфабрикатів вищого рівня. Далі визначається маршрут закупівлі продукту напівфабрикату. Це гарантує, що кожного разу, коли створюється замовлення на виробництво для продукту найвищого рівня, створюється також замовлення на виробництво для кожного підрозділу.

Налаштування специфікації продукту найвищого рівня

Щоб налаштувати багаторівневу специфікацію, створіть продукт найвищого рівня та його специфікацію. Включіть будь-які підрозділи в список компонентів. Створіть BoM для кожного напівфабрикату, як і для будь-якого продукту.

Odoo CMS - a big picture

Налаштування даних напівфабрикату

На формі продукту напівфабрикату необхідно вибрати маршрути Виробництво та Виготовлення під замовлення. Маршрут виробництва має пріоритет над маршрутом Купити, тому вибір останніх не матиме ефекту.

Odoo CMS - a big picture

Якщо ви хочете, щоби цей напівфабрикат можна було придбати до його виготовлення, виберіть Можна придбати. Всі інші поля у формі  напівфабрикату можуть бути налаштовані відповідно до ваших уподобань.

Використання окремої специфікації для опису декількох варіантів окремого товару

Odoo дозволяє використовувати одну специфікацію для декількох варіантів того ж продукту. Просто ввімкніть варіанти з Налаштування ‣ Налаштування.

Odoo CMS - a big picture

Після цього ви зможете визначити, які рядки компонентів будуть використовуватися при виготовленні кожного варіанту продукту. Ви можете вказати кілька варіантів для кожного рядка. Якщо не вказано жодного варіанта, рядок буде використовуватися для всіх варіантів.


При визначенні варіанту специфікації на основі рядка-позиції, поле Варіант продукту у головному розділі специфікації слід залишити порожнім. Це поле використовується при створенні BoM для одного варіанту продукту.

Odoo CMS - a big picture
Sign in to leave a comment
Керування напівфабрикатами в Odoo
Робота з модулем виробництво